Επικοινωνία

  • ΒΙ.ΠΑ. Θέρμης, 57001, Θέρμη
  •    2310 477212
  • 2310 478130
  •    [email protected]
Gnomon

Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Η GNOMON Experts SA δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας. Αυτή η δήλωση προστασίας απορρήτου εξηγεί τον τρόπο συλλογής δεδομένων και χρήσης πρακτικών της τοποθεσίας GNOMON Experts.gr (η "Τοποθεσία”). Αποκτώντας πρόσβαση στην Τοποθεσία, αποδέχεστε τη συλλογή πληροφοριών και τη χρήση πρακτικών που περιγράφονται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Θα σας υποβάλλουμε ερωτήσεις κάθε φορά που χρειαζόμαστε πληροφορίες για αναγνωριστικούς λόγους (προσωπικά στοιχεία) ή για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την παροχή υπηρεσιών ή για τη διεξαγωγή μιας συναλλαγής που έχετε ζητήσει, όπως η λήψη πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της GNOMON Experts SA, η συμμετοχή σε διαγωνισμό, η παραγγελία ενημερωτικών φυλλαδίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η συμμετοχή σε τοποθεσία ή υπηρεσία περιορισμένης πρόσβασης, η δήλωση συμμετοχής σε συμβάν ή εκπαιδευτική εκδήλωση ή κατά την αγορά, τη λήψη ή/και τη δήλωση προϊόντων της GNOMON Experts SA. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, τίτλο, εταιρεία ή οργανισμό, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εργασίας, τηλέφωνο εργασίας, διεύθυνση εργασίας ή οικίας, πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας σας, πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας και πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική σας κάρτα.
Η Τοποθεσία μπορεί να συλλέγει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως το όνομα της υπηρεσίας παροχής Internet και τη διεύθυνση ΙΡ (Internet Protocol) μέσω της οποίας αποκτάτε πρόσβαση στο Internet, την ημερομηνία και την ώρα που αποκτάτε πρόσβαση στην Τοποθεσία, τις σελίδες στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση ενώ βρίσκεστε στην Τοποθεσία, καθώς και τη διεύθυνση Internet της τοποθεσίας Web από την οποία συνδεθήκατε απευθείας στην τοποθεσία μας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της Τοποθεσίας, για την ανάλυση τάσεων και τη διαχείριση της Τοποθεσίας.
Οι κοινότητες τεχνικής υποστήριξης της GNOMON Experts SA παρέχουν δυνατότητες αλληλεπίδρασης με υπαλλήλους και ειδικούς της GNOMON Experts SA, καθώς και με ομότιμους σας, προκειμένου να μοιραστείτε γνώσεις και ειδήσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις σχετικές τεχνολογίες της GNOMON Experts SA. Για να αποφύγετε τη συγκέντρωση και χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από άλλους για ακατάλληλους ή επιβλαβείς σκοπούς, η GNOMON Experts SA συμβουλεύει να είστε προσεκτικοί κατά την αποστολή μιας πραγματικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων προσωπικών στοιχείων σε ομάδες συζήτησης, συνομιλίες, ή άλλους δημόσιους χώρους.
 

Χρήση των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτήν την Τοποθεσία θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία της Τοποθεσίας και για την παροχή των υπηρεσιών ή για τη διεξαγωγή συναλλαγών που έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει.
Υποστηρίζοντας τις χρήσεις αυτές, η GNOMON Experts SA έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί προσωπικά στοιχεία για να σας παρέχει αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πελατών, για να βελτιώσει την Τοποθεσία και οποιαδήποτε σχετιζόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της GNOMON Experts SA και για να κάνει ευκολότερη τη χρήση της Τοποθεσίας, απαλλάσσοντάς σας από την υποχρέωση να εισάγετε επανειλημμένα τις ίδιες πληροφορίες ή προσαρμόζοντας την Τοποθεσία στις δικές σας ιδιαίτερες προτιμήσεις και ενδιαφέροντα.
 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών ενημερώσεων και ειδοποιήσεων. Επιπλέον, με την άδειά σας, μπορούμε να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της GNOMON Experts SA ή/και να μοιραστούμε πληροφορίες με συνεργάτες της GNOMON Experts SA, ώστε να μπορούν να σας στείλουν πληροφορίες σχετικά με τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες.
 

Συγχωνεύουμε δεδομένα επισκέψεων στην τοποθεσία με ανώνυμες δημογραφικές πληροφορίες για ερευνητικούς σκοπούς και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές συγκεντρωτικά, για την παροχή περισσότερο σχετικού περιεχόμενου. Σε ορισμένες ενότητες της τοποθεσίας www.GNOMON Experts.gr με περιορισμένη δυνατότητα εισόδου, θα συνδυάσουμε τα δεδομένα επισκέψεων στην τοποθεσία με τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας παρέχουμε προσαρμοσμένα περιεχόμενα. Αν δεν δώσετε την έγκρισή σας, δεν θα σας προσφέρουμε την προσαρμοσμένη υπηρεσία και δεν θα συγχωνεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με δεδομένα επισκέψεων στην τοποθεσία.
 

Όταν εγγραφείτε σε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο ή συμφωνήσετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η GNOMON Experts SA μπορεί να χρησιμοποιήσει προσαρμοσμένες συνδέσεις ή παρόμοιες τεχνολογίες για να εντοπίζει τις συνδέσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες κάνετε κλικ. Μπορεί να συσχετίσουμε τις πληροφορίες αυτές με τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας παρέχουμε πιο επικεντρωμένες επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πληροφορίες αγορών. Κάθε επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει μια σύνδεση για κατάργηση εγγραφής που σας επιτρέπει να σταματήσετε την παράδοση μιας τέτοιου είδους επικοινωνίας.
 

Ορισμένες υπηρεσίες στην τοποθεσία της GNOMON Experts.gr προσφέρουν στα άτομα τη δυνατότητα να εμφανίζουν δημοσίως ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως για ένα συνεργάτη της GNOMON Experts SA που επιθυμεί να δημοσιεύσει πληροφορίες επαφής ως μέρος της προσφοράς μιας υπηρεσίας. Η συμμετοχή σε τέτοιες υπηρεσίες είναι πάντα προαιρετική.
 

Κατά καιρούς η GNOMON Experts SA αναθέτει σε άλλες εταιρείες την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών για λογαριασμό μας, όπως η φιλοξενία τοποθεσιών Web, δώρα που αφορούν συσκευασία, αποστολή και παράδοση, απάντηση σε ερωτήσεις πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες και αποστολή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα μας, ειδικές προσφορές και άλλες νέες υπηρεσίες. Εμείς θα δώσουμε στις εταιρείες αυτές μόνο τα προσωπικά στοιχεία που χρειάζονται για την παροχή της υπηρεσίας. Οι εταιρείες αυτές υποχρεούνται να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
 

Η GNOMON Experts SA έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή σε ένδειξη καλής πίστης, όταν μια τέτοια ενέργεια θεωρηθεί απαραίτητη για (α) τη συμμόρφωση με τα διατάγματα του νόμου ή με τη νομική διαδικασία που τηρείται στη GNOMON Experts SA ή στην Τοποθεσία, (β) την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της GNOMON Experts SA ή (γ) τη λήψη μέτρων σε επείγουσες περιστάσεις, για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των εργαζομένων στη GNOMON Experts SA, των χρηστών των προϊόντων ή των υπηρεσιών της GNOMON Experts SA ή του κοινού.
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται στην Τοποθεσία μπορούν να αποθηκευτούν και να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία διαθέτει γραφεία η GNOMON Experts SA ή οι θυγατρικές τις, οι εξαρτημένες εταιρείες της ή οι αντιπρόσωποί της. Χρησιμοποιώντας την Τοποθεσία, συμφωνείτε με οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά πληροφοριών εκτός της χώρας σας. Η GNOMON Experts SA συμμορφώνεται με βάση το καθεστώς ασφαλείας, όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία, όσον αφορά τη συλλογή, χρήση και διατήρηση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έλεγχος των προσωπικών δεδομένων
Δεν θα γίνει κοινή χρήση των προσωπικών στοιχείων που δίνετε στην Τοποθεσία εκτός της GNOMON Experts SA και των ελεγχόμενων θυγατρικών και εξαρτημένων εταιρειών της χωρίς την άδειά σας, εκτός εάν περιγράφεται κάτι διαφορετικό στην παρούσα δήλωση. Όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία και να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας.
Η GNOMON Experts SA ενδέχεται να αποστέλλει κατά καιρούς μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ενημερώνουν για θέματα τεχνικής υποστήριξης ή ασφάλειας σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που ζητήσατε ή για λόγους επιβεβαίωσης παροχής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από τη GNOMON Experts SA, η επαφή με τον πελάτη αποτελεί φυσικό μέρος της υπηρεσίας. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την κατάργηση της εγγραφής σας από αυτήν την αλληλογραφία, καθώς θεωρείται βασικό στοιχείο της υπηρεσίας που έχετε επιλέξει.
 

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομέναΜπορείτε να αναθεωρήσετε και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά δεδομένα και τις προτιμήσεις επαφής που δώσατε στην Τοποθεσία αυτή από την κεντρική σελίδα της www.GNOMON Experts.gr. Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, πριν να προβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Στο Κέντρο προφίλ μπορείτε:

Να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε τα προσωπικά σας στοιχεία που μας έχετε ήδη παράσχει στην τοποθεσία GNOMON Experts.gr.
Να μας πληροφορείτε εάν θέλετε η GNOMON Experts.gr να σας στέλνει πληροφορίες προώθησης προϊόντων.
Να επιλέξετε εάν θέλετε άλλοι πάροχοι υπηρεσιών ή και κατασκευαστές να επικοινωνούν μαζί σας.
Να εγγραφείτε ή να ακυρώσετε την εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.
Ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται στη GNOMON Experts.gr ενδέχεται να συλλέξουν πληροφορίες, στις οποίες δεν είναι δυνατό να αποκτηθεί πρόσβαση μέσω του Κέντρου προφίλ. Ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία, επικοινωνώντας με τη GNOMON Experts SA, όπως περιγράφεται στην κάτω πλευρά αυτής της δήλωσης ή μέσω εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης που περιγράφονται από την υπηρεσία.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων
Η GNOMON Experts SA δεσμεύεται για την προστασία της ασφάλειας των προσωπικών σας στοιχείων. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας, ώστε να σας βοηθήσουμε να προστατέψετε τα προσωπικά σας στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίησή τους. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης, οι οποίοι βρίσκονται σε ελεγχόμενες θέσεις. Επιπλέον, όταν μεταδίδουμε ευαίσθητα δεδομένα (όπως τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας) μέσω Internet, τα προστατεύουμε με χρήση κρυπτογράφησης, όπως το πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer).

Προστασία των προσωπικών δεδομένων παιδιών
Η GNOMON Experts.gr είναι μια τοποθεσία με μη εξειδικευμένο κοινό και δεν συγκεντρώνει σκόπιμα κανένα προσωπικό στοιχείο από παιδιά.
 

Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτήν την Τοποθεσία για να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα της διαδικασίας εγγραφής και για να προσαρμόσουμε την Τοποθεσία. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από διακομιστή ιστοσελίδων. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookies εκχωρούνται κατά μοναδικό τρόπο σε σας, και μόνο ένας διακομιστής Web μπορεί να τα διαβάσει στον τομέα που εξέδωσε το cookie σε σας.

Ένας από τους βασικούς σκοπούς των cookies είναι να σας παρέχουν τη δυνατότητα να εξοικονομείτε χρόνο. Για παράδειγμα, εάν προσαρμόσετε μια ιστοσελίδα ή περιηγηθείτε μέσα σε μια τοποθεσία, το cookie βοηθά την τοποθεσία να ανακαλέσει τα συγκεκριμένα στοιχεία σας στις επόμενες επισκέψεις. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία παράδοσης σχετικού περιεχομένου, διευκολύνει την περιήγηση στην τοποθεσία κ.ο.κ. Όταν επιστρέψετε στην τοποθεσία Web, οι πληροφορίες που δώσατε παλαιότερα μπορούν να ανακληθούν, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ευκολία τις δυνατότητες της τοποθεσίας που προσαρμόσατε.

Τα προειδοποιητικά σήματα στο Web, γνωστά επίσης ως τεχνολογία clear gif ή ετικέτες ενεργειών, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, για να βοηθήσουν στην παράδοση του cookie στην τοποθεσία μας. Η τεχνολογία αυτή είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη χρήση της τοποθεσίας GNOMON Experts.gr στο Web, όπως πόσοι επισκέπτες έκαναν κλικ σε βασικά στοιχεία (όπως συνδέσεις ή γραφικά) σε μια ιστοσελίδα, ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο στο Web ή ένα ενημερωτικό φυλλάδιο της GNOMON Experts.gr. Ενδέχεται να θέσουμε σε κοινή χρήση συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία με εταιρείες που συνεργάζονται μαζί μας, αλλά δεν επιτρέπουμε σε άλλες εταιρείες να τοποθετούν τεχνολογίες clear gif ή cookies στις τοποθεσίες μας, εκτός εάν υπάρχει προσωρινή αξία πελάτη που έχει προτεραιότητα (όπως στην περίπτωση που συγχωνεύεται στη GNOMON Experts.gr μια τοποθεσία που βασίζεται σε cookies ή τεχνολογίες clear gif άλλων κατασκευαστών).

Έχετε τη δυνατότητα να δεχθείτε ή να απορρίψετε cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης Web δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε όμως να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που διαθέτετε, για να απορρίπτετε τα cookies, εάν το επιθυμείτε. Εάν επιλέξετε να απορρίπτετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να έχετε πλήρη εμπειρία των αλληλεπιδραστικών δυνατοτήτων αυτής της τοποθεσίας ή άλλων τοποθεσιών Web που επισκέπτεστε.
 

Ισχύς αυτής της Δήλωσης προστασίας απορρήτου
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη δήλωση, μεταβείτε στη σελίδα επικοινωνία με τη GNOMON Experts SA

Αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση προστασίας απορρήτου
Κατά καιρούς ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου. Όταν γίνεται αυτό, θα τροποποιούμε επίσης την ημερομηνία "τελευταίας ενημέρωσης" που αναγράφεται στην αρχή της δήλωσης προστασίας απορρήτου. Για ουσιώδεις αλλαγές σε αυτήν τη δήλωση, θα σας ενημερώνουμε είτε τοποθετώντας μια ευδιάκριτη ειδοποίηση στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας μας, είτε στέλνοντάς σας απευθείας μια ειδοποίηση. Σας συμβουλεύουμε να εξετάζετε κατά καιρούς τη δήλωση προστασίας απορρήτου για να είστε ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο που βοηθάμε στην προστασία των προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε. Η συνεχής χρήση της υπηρεσίας συνιστά από μέρους σας αποδοχή αυτής της δήλωσης προστασίας απορρήτου και τυχόν ενημερώσεων αυτής της δήλωσης.
 

Πληροφορίες επαφής
Τα σχόλιά σας σχετικά με αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου είναι ευπρόσδεκτα στη GNOMON Experts SA. Εάν πιστεύετε ότι η GNOMON Experts SA δεν τήρησε αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου, επικοινωνήστε μέσω ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση και εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσδιορίσουμε και να διορθώσουμε αμέσως το πρόβλημα.

GNOMON Experts SA
E-mail: [email protected]