Επικοινωνία

  • ΒΙ.ΠΑ. Θέρμης, 57001, Θέρμη
  •    2310 477212
  • 2310 478130
  •    [email protected]

Οχήματα υπολειμματικής αξίας

Στην προσπάθεια προσφοράς πληρέστερων υπηρεσιών, τίθενται προς πώληση οχήματα είτε υπολειμματικής αξίας, είτε επισκευασμένα. Μετά από αποζημίωση του δικαιούχου, τα ασύμφορα προς επισκευή οχήματα πωλούνται ως 'σώσμα'.
Υπό Κατασκευή