Επικοινωνία

 • ΒΙ.ΠΑ. Θέρμης, 57001, Θέρμη
 •    2310 477212
 • 2310 478130
 •    [email protected]

Πώληση Οχημάτων

 • Επιλέξτε μέσα από μια ευρεία γκάμα Οχημάτων υπολειμματικής αξίας, στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς
Gnomon

Καριέρα

Η ΓΝΩΜΩΝ Experts A.E. για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη ζητά:

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ

 Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Τεχνολόγου Οχημάτων ΤΕΙ ή Μηχανολόγου ΤΕΙ ή παρεμφερούς ειδικότητας
 • Εμπειρία πραγματογνώμονα ή σε συνεργείο ή σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων απαραίτητη
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 •  Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 •  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

  Δεξιότητες και Ικανότητες

 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Γρήγορη αντίληψη, προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα και πάθος για την επίτευξη των αποτελεσμάτων

 Προσφέρονται

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
 • Πλήρης Απασχόληση
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Άριστες συνθήκες εργασίας με προοπτικές εξέλιξης
 • Ιδιωτική Ασφάλιση Ατυχημάτων & Νοσοκομειακής Περίθαλψης

ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΖΗΜΙΩΝ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Τεχνολόγου Οχημάτων ΤΕΙ ή Μηχανολόγου ΤΕΙ ή παρεμφερούς ειδικότητας.
 • Εμπειρία πραγματογνώμονα ή σε συνεργείο ή σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων απαραίτητη.
 • Απαιτούνται γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η ΓΝΩΜΩΝ Experts A.E. για τα γραφεία της στη Αθήνα ζητά:

ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΖΗΜΙΩΝ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Τεχνολόγου Οχημάτων ΤΕΙ ή Μηχανολόγου ΤΕΙ ή παρεμφερούς ειδικότητας.
 • Εμπειρία πραγματογνώμονα ή σε συνεργείο ή σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων απαραίτητη.
 • Απαιτούνται γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Επικοινωνία Ιωάννα Κάππη, 2310499071, 2310477212 και 6977392991 και αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

 

Front-End Developer

Job brief

We are looking for a qualified Front-end developer to join our IT team. You will be responsible for building the ‘client-side’ of our web applications. You should be able to translate our company and customer needs into functional and appealing interactive applications.
If you’re interested in creating a user-friendly environment by writing code and moving forward in your career, then this job is for you. We expect you to be a tech-savvy professional, who is curious about new digital technologies and aspires to combine usability with visual design.
Ultimately, you should be able to create a functional and attractive digital environment for our company, ensuring great user experience.

Responsibilities
 • Use markup languages like HTML to create user-friendly web pages
 • Maintain and improve website
 • Optimize applications for maximum speed
 • Design mobile-based features
 • Collaborate with back-end developers and web designers to improve usability
 • Get feedback from, and build solutions for, users and customers
 • Write functional requirement documents and guides
 • Create quality mockups and prototypes
 • Help back-end developers with coding and troubleshooting
 • Ensure high quality graphic standards and brand consistency
 • Stay up-to-date on emerging technologies
Requirements
 • Proven work experience as a Front-end developer
 • Hands on experience with markup languages
 • Experience with JavaScript, CSS and jQuery
 • Familiarity with browser testing and debugging
 • In-depth understanding of the entire web development process (design, development and deployment)
 • Understanding of layout aesthetics
 • Knowledge of SEO principles
 • Familiarity with software like Adobe Suite, Photoshop and content management systems
 • An ability to perform well in a fast-paced environment
 • Excellent analytical and multitasking skills
 • BSc degree in Computer Science or relevant field

If you are interested, send your CV directly to: [email protected].
We assure you that your personal information will remain highly confidential.

 

Backend Developer

INTERLIFE Insurance is currently looking for a Software Engineer to join the IT team in company’s offices in Thessaloniki.

Job Description
As a Backend Developer, you will be managing the exchange of data between the server and the users. Your will be focus on the development of all server-side logic, maintenance, and definition of the central database, and ensuring high performance and responsiveness to requests from the front-end. You will also be responsible for the integration of the front-end elements.

Roles and Responsibilities
 • Actively participate in the overall application lifecycle.
 • Focus on coding and debugging.
 • Collaborate with front-end developers.
 • Define and communicate technical and design requirements.
 • Build a high-quality reusable code that can be used in the future.
 • Create sustainable and functional web applications with clean codes.
 • Learn about new technologies and stay up to date with current best practices.
 • Conduct UI tests and optimize performance.
 • Train, help, and support to other team members.
Requirements
 • Hands-on backend web development experience.
 • Proficient knowledge of a backend programming language and an in-depth understanding of web development.
 • Knowledgeable of front-end technologies and platforms, such as JavaScript, HTML5, and CSS3.
 • Good understanding of server-side CSS preprocessors.
 • Proven Experience creating user authentication and authorization between multiple systems, servers, and environments.
 • Capability to integrate multiple data sources and databases into one system.
 • Proven experience managing of hosting environment, that includes database administration and scaling an application to support load changes.
 • Ability to setup, administer of backups, data migration, transformation, and scripting.
 • Understands “session management” in a server environment.
 • BS in Computer Science or a related field.
Skills
 • Coding (HTML/CSS3)
 • Debugging
 • Programming (ASP.NET, C#, SQL, ORM, JavaScript)
 • Analytical Skills
 • Web Development
 • API

If you are interested, send your CV directly to: [email protected].
We assure you that your personal information will remain highly confidential.