Επικοινωνία

Οχήματα υπολειμματικής αξίας

Στην προσπάθεια προσφοράς πληρέστερων υπηρεσιών, τίθενται προς πώληση οχήματα είτε υπολειμματικής αξίας, είτε επισκευασμένα. Μετά από αποζημίωση του δικαιούχου, τα ασύμφορα προς επισκευή οχήματα πωλούνται ως 'σώσμα'.
Υπό Κατασκευή